NAKs Flytjeneste organiserer samfunnsnyttig flytjeneste som utføres av flyklubber tilsluttet Norges Luftsportforbund (tidligere Norsk Aero Klubb)... Klikk her for informasjon om Flytjenesten.


FORF-øvelse med Flytjenesten i Bodø

I mai var det FORF-redningsøvelse i Bodø. Nettavisen Bodø Nu har laget en videoreportasje av Flytjenestens tilstedeværelse på øvelsen. Reportasjen gir et glimt av hvordan Flytjenesten opererer og utstyret vi bruker.

Nettbrett har vist seg å være et godt verktøy til blant annet å studere søksområdet, samt til å føre sporlogg under søket ved bruk av GPS. Etter at det er gjort funn i reportasjen, dokumenteres funnet med et speilreflekskamera. Sporlogg og bilder kan så sendes direkte fra flyet og ned til ledelsen.